Wat biedt Woon in Balans

Woon in Balans begeleidt mensen met autisme die een normale begaafdheid hebben of mensen met autisme met een licht verstandelijke beperking. De begeleiding vindt plaats in een kleinschalige woonvorm of op basis van ambulante zorg. Woon in Balans onderscheidt zich van grote instellingen door vooral vanuit warmte en huiselijkheid te werken. Elke individuele cliënt is even belangrijk. Geen zakelijkheid, maar geborgenheid staat centraal. De continuïteit van het wonen en het dagelijkse leven staan voorop in de begeleiding.

Er wordt door de medewerkers van Woon in Balans gewerkt aan het zelfbeeld, zelfvertrouwen en aan inzicht in de stoornis van de cliënt zodat deze op die manier zicht krijgt op de eigen mogelijk- en onmogelijkheden. Tevens krijgt de cliënt naar behoefte extra stimulansen op bijvoorbeeld het gebied van vrijetijdsbesteding, zelfstandigheid, sociaal inzicht en sociale vaardigheden. Er is aandacht voor sterke en zwakke kanten.

Woon in Balans wil ook zeker de ouders/verzorgers van de cliënt niet vergeten en de medewerkers van Woon in Balans zullen indien nodig ook ondersteuning en aandacht aan ouders/verzorgers geven. Een luisterend oor is vaak al genoeg. Ouders/verzorgers moeten zich welkom voelen in de woonvoorziening van hun kind en het moet hen bijvoorbeeld vrijstaan om eens een keer mee te eten.

Het uitgangspunt van Woon in Balans is huiselijkheid, geborgenheid en je veilig voelen! Dit is het geval bij zowel de woonbegeleiding, de ambulante begeleiding, als ook bij onze eigen dagbesteding.

Kortom, bij Woon in Balans zijn we gericht op mensen met ASS met een normale begaafdheid of een licht verstandelijke beperking en staat de cliënt altijd centraal. Puntsgewijs geeft dit het volgende overzicht:

  • Er is woonbegeleiding, ambulante begeleiding en dagbesteding voor cliënten vanaf 18 jaar, binnen een klein, betrokken en gemotiveerd team;
  • Er wordt er structuur geboden en er wordt gekeken naar de specifieke hulpvraag van de cliënt;
  • Er wordt er gekeken naar de behoefte van cliënt op het gebied van sociale contacten;
  • Er wordt - naar behoefte - samen met de cliënt gezocht naar een zinvolle daginvulling;
  • Er is intensief contact en samenwerking met ouders en/of verzorgers;
  • Er is bij schoolgaande cliënten - indien nodig - contact met de school en/of huiswerkbegeleiding;
  • Bij het aanleren van vaardigheden maken we - desgewenst - op alle specifieke hulpvragen een stappenplan;
  • Leert de cliënt omgaan en accepteren van de beperking;
  • Maken we gebruik van rehabilitatie of competentiemodellen en begeleidingsplannen;
  • Er is 24-uurs begeleiding: van 7u30- 22u00 uur fysieke aanwezigheid op de woongroepen. De overige uren (22u00- 07u30 uur) bieden wij zorg door middel van bereikbaarheidsdiensten.