Daar waar de mens centraal staat!

Wat biedt Woon in Balans

 

 

 • Het uitgangspunt van Woon in Balans is huiselijkheid, geborgenheid en je veilig voelen!;
 • Gericht op mensen met ASS met een normale begaafdheid of een licht verstandelijke beperking;
 • Woonbegeleiding vanaf 16 jaar;
 • De cliënt staat centraal;
 • Een klein, betrokken en gemotiveerd team;
 • Intensieve woonbegeleiding op maat;
 • Ambulante woonbegeleiding op maat;
 • Professionele dagbesteding op maat;
 • Er wordt structuur geboden en er wordt gekeken naar de specifieke hulpvraag van de cliënt;
 • Er wordt gekeken naar de behoefte van cliënt op het gebied van sociale contacten;
 • Er wordt -naar behoefte- samen met de cliënt gezocht naar een zinvolle daginvulling;
 • Er is intensief contact en samenwerking met ouders en/of verzorgers;
 • Bij schoolgaande cliënten is er indien nodig contact met de school en/of huiswerkbegeleiding;
 • Het aanleren van vaardigheden: op alle specifieke hulpvragen maken we een stappenplan;
 • Het leren omgaan en accepteren van de beperking;
 • Rehabilitatie / competentiemodellen / begeleidingsplannen;
 • Er is 24-uurs begeleiding: van 7.00- 23.00 uur fysieke aanwezigheid op de woongroepen. De overige uren (23.00- 07.00 uur) bieden wij zorg door middel van bereikbaarheidsdiensten (en in de nabije toekomst door middel van een nachtdienst ter plaatse).