Wat biedt Woon in Balans

De medewerkers van Woon in Balans bieden begeleiding aan mensen met autisme, die normaal begaafd zijn of een licht verstandelijke beperking hebben. Deze begeleiding wordt zowel geboden in een kleinschalige woonvorm als op basis van ambulante zorg. Onze aanpak onderscheidt zich van grotere instellingen door een sterke nadruk te leggen op warmte en huiselijkheid. Bij ons is elke individuele cliënt van gelijk belang. We streven niet naar zakelijkheid, maar naar een geborgen omgeving waarin de continuïteit van het wonen en het dagelijks leven vooropstaat.

Onze toegewijde medewerkers werken aan het zelfbeeld, zelfvertrouwen en begrip van de stoornis van elke cliënt. Op deze manier willen we cliënten in staat stellen hun mogelijkheden en beperkingen te herkennen. We bieden indien gewenst extra stimulans op het gebied van vrijetijdsbesteding, zelfstandigheid, sociaal inzicht en sociale vaardigheden. Bij ons is er aandacht voor zowel sterke als zwakke kanten.

Bij Woon in Balans vergeten we ook zeker niet de ouders/verzorgers van onze cliënten. Indien nodig bieden onze medewerkers ondersteuning en aandacht aan ouders/verzorgers. Soms kan een luisterend oor al voldoende zijn. Ouders/verzorgers moeten zich welkom voelen in de woonvoorziening van hun kind en het staat hen bijvoorbeeld vrij om ook eens mee te eten.

Onze kernwaarden zijn huiselijkheid, geborgenheid en het creëren van een veilige omgeving! Dit geldt voor zowel de woonbegeleiding, onze ambulante begeleiding, als ook op onze eigen dagbesteding.

In het kort, onze medewekers richten zich op mensen met ASS en een normale begaafdheid of een licht verstandelijke beperking, waarbij de cliënt altijd centraal staat. Om dit helder te maken volgt hieronder puntgewijs een overzicht:

  • We bieden woonbegeleiding, ambulante begeleiding en dagbesteding voor cliënten vanaf 18 jaar binnen een klein, betrokken en gemotiveerd team.

 

  • We bieden structuur en kijken naar de specifieke behoeften van de cliënt.

 

  • We richten ons op de sociale behoeften van de cliënt.

 

  • We zoeken, indien gewenst, samen met de cliënt naar een zinvolle daginvulling.

 

  • We hebben intensief contact en samenwerking met ouders/verzorgers.

 

  • Bij schoolgaande cliënten hebben we, indien nodig, contact met de school en bieden we huiswerkbegeleiding.

 

  • We stellen desgewenst stappenplannen op voor het aanleren van vaardigheden, rekening houdend met individuele behoeften.

 

  • We helpen de cliënt bij het omgaan met en accepteren van hun beperking.

 

  • We maken gebruik van rehabilitatie- of competentie modellen en stellen begeleidingsplannen op.

 

  • We bieden 24-uurs begeleiding: fysieke aanwezigheid op de woongroepen van 7u30 tot 22u00 uur. Buiten deze uren (22u00-07u30 uur) bieden wij zorg door middel van bereikbaarheidsdiensten.