Privacy

Als er al gegevens via deze site worden verkregen, dan worden deze strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt. De gegevens die je aan Woon in Balans verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. 

Privacyverklaring
Woon in Balans moet persoonsgegevens van cliënten verzamelen en vastleggen in een (elektronische) cliëntendossier. Bij Woon in Balans gebruiken we daarvoor Cliendo. Deze gegevens hebben we nodig om goede begeleiding te kunnen bieden. Je mag van Woon in Balans verwachten dat wij zorgvuldig met je gegevens omgaan. 
 
Welke gegevens heeft Woon in Balans nodig? Om je goed te kunnen helpen kunnen om de volgende persoonsgegevens worden gevraagd:

 • persoonlijke identificatiegegevens zoals: naam, voornaam, nummer van het identiteitsbewijs, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, BSN, burgerlijke staat, gezinssamenstelling;
 • gegevens over iemands justitiële verleden
 • begeleidingsgegevens
 • gegevens betreffende opleiding
 • gegevens betreffende inkomen, uitgaven en schulden
 • medische gegevens

 
Wie mogen uw gegevens inzien?

 • medewerkers van Woon in Balans die betrokken zijn bij je begeleiding kunnen je persoonsgegevens inzien. Ze hebben alleen toegang tot die gegevens die zij nodig hebben om hun werk goed te doen. 
 • daarnaast zijn er medewerkers die toegang tot je gegevens wanneer dat nodig is om de zorg in rekening te brengen of te controleren. 
 • de persoonsgegevens die u aan ons geeft, kunnen wij wanneer dit noodzakelijk is aan derden geven.

 
Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

 • we bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht.

 
Welke rechten heb ik als cliënt?

 • je mag vragen welke gegevens Woon in Balans van je verzamelt en wie er toegang toe heeft, waarom Woon in Balans die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden.
 • je hebt het recht om de gegevens die wij van je hebben in te zien.
 • indien je vindt dat er fouten in je gegevens staan, mag je vragen om dit aan te passen. 

 
Bij wie moet ik zijn met vragen over privacy?

 • binnen Woon in Balans zijn Gwendolyn Spapens en Martijn Vermeulen de eerste aanspreekpunten als je vragen hebt met betrekking tot privacy. 
 • cliënten kunnen daar ook terecht wanneer zij gebruik willen maken van hun rechten.