Daar waar de mens centraal staat!

Waardering

Bij Woon in Balans vinden we - behalve warme en huiselijke begeleiding én een goed en veilig werkklimaat - transparantie en tevredenheid ontzettend belangrijk. De bewoners, ouders/verzorgers en alle eventuele andere betrokkenen weten dat zij altijd hun vragen kunnen stellen en dat zij altijd op- en aanmerkingen neer kunnen leggen bij de medewerkers én bij Gwendolyn en Martijn. Ook de medewerkers weten dat ze altijd bij elkaar en bij Gwendolyn en Martijn terecht kunnen met vragen en/of op- en aanmerkingen. Bovendien is het ook altijd nog mogelijk om (desnoods anoniem) contact te leggen door middel van de verschillende contactformulieren. In de zorg- en hulpverlening is het nu enmaal belangrijk om benaderbaar te zijn. Het mag duidelijk zijn dat we bij Woon in Balans streven naar laagdrempelige interactie en gelukkig gebeurt dat ook op dagelijkse basis. Aan de andere kant zijn we ons er van bewust dat bewoners, ouders/verzorgers en andere betrokkenen het zelfs dan nog steeds lastig (kunnen) vinden om een geschikt moment te kiezen waarop ze eventuele (moeilijke) vragen kunnen stellen of (lastige) op- en aanmerkingen kunnen maken. Daarom hebben we besloten om tweemaal per jaar aan cliënten/bewoners én ouders/verzorgers - expliciet - te vragen of ze tevreden zijn en/of op- en aanmerkingen hebben. Ook de medewerkers worden tweemaal per jaar naar hun tevredenheid gevraagd. Dit doen we door middel van een online enquête die 100% anoniem* is. Deze enquêtes worden voortaan elk halfjaar afgenomen vanaf de tweede helft van november t/m de eerste week van december en vanaf de laatste week van mei t/m de eerste helft van juni.

* mits je natuurlijk geen persoonlijke gegevens deelt in de toelichting en/of bij opmerkingen.

Klik hier voor het enquêteformulier voor ouders/verzorgers.

Klik hier voor het enquêteformulier voor cliënten/bewoners.

Klik hier voor het enquêteformulier voor ambulante cliënten.

Klik hier voor het enquêteformulier voor medewerkers.


 

Uitslag
De individuele toelichtingen en opmerkingen uit de enquête worden niet openbaar gedeeld, maar worden uiteraard wel intern besproken en meegenomen in een eventueel verbetertraject. De gemiddelde waarderingscijfers en het percentage respondenten staan hieronder vermeld. 

Waardering in cijfers
Ouders/verzorgers: 8,9
Ondanks een prachtig gemiddeld cijfer en fantastische complimenten, zijn er ook zeer bruikbare tips en opmerkingen gemaakt waar wij de komende maanden zeker mee aan de slag gaan. 

Cliënten/bewoners: 8,5
Hoe fijn is het om te merken dat ook de bewoners zich bij Woon in Balans dusdanig op hun gemak voelen dat zij zich hier en daar kritisch kunnen en durven uit te drukken in hun toelichtingen en in hun op en/of aanmerkingen, maar dat zij het wonen vooral fijn vinden én zich gehoord en gezien voelen.   

 
Ambulante cliënten: 7,5

 

Medewerkers: 8,6

 

Reactiepercentage
Ouders/verzorgers: 85,7%
Cliënten/bewoners: 86,9%
Ambulante cliënten: 40,0%
Medewerkers: 47,8%