Waardering

Bij Woon in Balans vinden we - behalve warme en huiselijke begeleiding én een goed en veilig werkklimaat - transparantie en tevredenheid ontzettend belangrijk. De bewoners, ouders/verzorgers en alle eventuele andere betrokkenen weten dat zij altijd hun vragen kunnen stellen en dat zij altijd op- en aanmerkingen neer kunnen leggen bij de medewerkers én bij Gwendolyn en Martijn. Ook de medewerkers weten dat ze altijd bij elkaar en bij Gwendolyn en Martijn terecht kunnen met vragen en/of op- en aanmerkingen. Bovendien is het ook altijd nog mogelijk om (desnoods anoniem) contact te leggen door middel van de verschillende contactformulieren. In de zorg- en hulpverlening is het nu eenmaal belangrijk om benaderbaar te zijn. Het mag duidelijk zijn dat we bij Woon in Balans streven naar laagdrempelige interactie en gelukkig gebeurt dat ook op dagelijkse basis. Aan de andere kant zijn we ons er van bewust dat bewoners, ouders/verzorgers en andere betrokkenen het zelfs dan nog steeds lastig (kunnen) vinden om een geschikt moment te kiezen waarop ze eventuele (moeilijke) vragen kunnen stellen of (lastige) op- en aanmerkingen kunnen maken. Daarom hebben we besloten om tweemaal per jaar aan cliënten/bewoners én ouders/verzorgers - expliciet - te vragen of ze tevreden zijn en/of op- en aanmerkingen hebben. Ook de medewerkers worden tweemaal per jaar naar hun tevredenheid gevraagd. Dit doen we door middel van een online enquête die 100% anoniem* is. Deze enquêtes worden voortaan elk halfjaar afgenomen vanaf de tweede helft van november t/m de eerste week van december en vanaf de laatste week van mei t/m de eerste helft van juni.

* mits je natuurlijk geen persoonlijke gegevens deelt in de toelichting en/of bij opmerkingen.

Klik hier voor het enquêteformulier voor ouders/verzorgers.

Klik hier voor het enquêteformulier voor cliënten/bewoners.

Klik hier voor het enquêteformulier voor ambulante cliënten.

Klik hier voor het enquêteformulier voor medewerkers.


 

Uitslag
De individuele toelichtingen en opmerkingen uit de ingezonden enquêtes worden niet op de website gedeeld, maar worden uiteraard wel intern besproken en meegenomen in een eventueel verbetertraject. De gemiddelde waarderingscijfers en het percentage respondenten staan hieronder vermeld. 

Waardering in cijfers
Ouders / verzorgers: 8,9
Natuurlijk staan bij Woon in Balans de bewoners / cliënten centraal, maar wij vinden ook dat we jullie - ouders / verzorgers -  niet mogen vergeten. Het is ontzettend prettig te merken dat dit goed overkomt. Dank je wel voor het vertrouwen in ons! Bedankt voor de mooie complimenten en een prachtig gemiddeld cijfer. Uiteraard zullen we de komende maanden ook aan de slag gaan met de zeer bruikbare tips en opmerkingen die zijn gemaakt.

Cliënten / bewoners: 8,5
Ambulante cliënten: 8,3
Het is fantastisch dat  jullie - bewoners / (ambulante) cliënten - het wonen en de (ambulante) begeleiding bij Woon in Balans vooral fijn en veilig vinden én dat jullie je gehoord en gezien voelen. Dat is een groot compliment voor het complete team dat zich dag in dag uit inzet om dat te bewerkstelligen. Het is bovendien geweldig om te merken dat jullie je ook kritisch kunnen en durven uit te drukken in de toelichtingen en/of de op- en aanmerkingen. Blijf dit vooral doen en wacht daar nooit mee! Ook met jullie punten gaan we namelijk hard aan de slag. 

Medewerkers: 8,9
Het geeft een warm gevoel dat er vanuit  jullie - medewerkers - waardering is voor de aangename arbeidsomstandigheden die wij bij Woon in Balans proberen te creëren. Het is positief om te merken dat er een goede wisselwerking is binnen het team alsook voor wat betreft de wisselwerking tussen jullie en de bewoners en (ambulante) cliënten. Natuurlijk gaan we de komende maanden óók werk maken van de door jullie aangedragen tips en op- en aanmerkingen.

Reactiepercentage
Ouders/verzorgers: 85,7%
Cliënten/bewoners: 87,0%
Ambulante cliënten: 60,0%
Medewerkers: 87,0%