Wat is er nodig om bij ons te wonen?

Financiën

Om te kunnen verblijven bij Woon in Balans is een geldige indicatie of beschikking vereist. Meestal betreft dit een indicatie of beschikking binnen het kader van 'begeleid (beschermd) wonen'. Deze kan in verschillende vormen voorkomen:

 • Een Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) indicatie/beschikking op basis van pgb (persoonsgebonden budget).
 • Een Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie/beschikking op basis van pgb.

 

Er zijn verschillende vormen of gradaties waarin je, afhankelijk van de indicatie/beschikking, bij Woon in Balans kunt wonen:

 

Op basis van pgb Wmo:

 • Arrangement 1 (begeleid (zelfstandig) wonen).
 • Arrangement 2 (ondersteund wonen 1).
 • Arrangement 3 (ondersteund wonen 2).
 • Arrangement 4 (beschermd wonen).

 

Op basis van pgb Wlz:

 • 1GGZ-W.
 • 2GGZ-W.
 • 3GGZ-W
 • 4GGZ-W

 

De hoofdcomponent van elke indicatie is doorgaans 'individuele begeleiding'. Bovendien kunnen deze indicaties worden uitgebreid met extra componenten zoals dagbesteding, vervoer, verpleging en verzorging, en huisvesting.

Het is belangrijk op te merken dat Woon in Balans geen gecontracteerde aanbieder is van de gemeente Tilburg. Aanmelden met een Wmo Zorg in Natura (ZiN) beschikking is in principe niet mogelijk. In dat geval dient Siem de geschikte plaats voor jou te vinden. Onder bepaalde voorwaarden kun je ervoor kiezen je ZiN beschikking in te ruilen voor zorg ingekocht met een pgb. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen.

Op dit moment is wonen bij Woon in Balans ook (nog) niet mogelijk met een Wlz-indicatie ZiN. Er wordt echter actief gewerkt om dit in de toekomst wel mogelijk te maken. Wlz-indicaties variëren eveneens in vormen en kunnen aangevuld worden met diverse componenten.

Ongeacht de indicatie geldt: indien er geen 'huisvesting (wooncomponent)' in de indicatie is opgenomen, wordt een 'eigen bijdrage' bij Woon in Balans vereist. Voor de jaren 2023 en 2024 is deze bijdrage vastgesteld op €600 per maand. Het is belangrijk te benadrukken dat deze bijdrage niet als huur wordt beschouwd, maar eerder als een financiële ondersteuning voor de kosten die Woon in Balans maakt om jouw feitelijke woonsituatie te faciliteren.

 

Voor deze eigen bijdrage krijg je:

 • Gebruik van een eigen kamer.
 • Toegang tot gemeenschappelijke woonruimtes, keuken, en bijbehorende voorzieningen.
 • Gebruik van alle andere gemeenschappelijke faciliteiten inclusief inrichting en voorzieningen (zoals was- en droogmachines, etc.).
 • Maaltijden, drankjes en alle andere huishoudelijke benodigdheden (zoals schoonmaakmiddelen, wasmiddelen, toiletpapier, etc.).
 • Internet en meer.

 

De begeleiding en zorg die je ontvangt, worden gefinancierd met het beschikbare geld uit jouw indicatie, ongeacht de vorm of toegevoegde componente