Financiën

Wat heb je nodig om bij Woon in Balans te komen wonen?
Als je bij Woon in Balans wilt komen wonen heb je een geldige indicatie of beschikking nodig. Dit is in de meeste gevallen een indicatie of beschikking onder de noemer 'begeleid (beschermd) wonen':

 • dit kan een Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) indicatie/beschikking op basis van pgb (persoonsgebonden budget) zijn;
 • dit kan een Wlz (Wet landurige zorg) indicatie/beschikking op basis van pgb (persoonsgebonden budget) zijn;
 • Woon in Balans biedt ook begeleiding aan jongeren met een Wmo indicatie Jeugdwet.

Vervolgens zijn er ook nog verschillende vormen/gradaties. Met één van de volgende indicaties kun je bij Woon in Balans komen wonen.

Op basis van pgb Wmo:

 • Arrangement 1 (begeleid (zelfstandig) wonen);
 • Arrangement 2 (ondersteund wonen 1);
 • Arrangement 3 (ondersteund wonen 2);
 • Arrangement 4 (beschemd wonen).

Op basis van pgb Wlz:

 • zzp GGZ 2C;
 • zzp GGZ 3C.

zzp = zorgzwaartepakket

 
In de basis zal 'individuele begeleiding' de hoofdcomponent van een indicatie zijn. Al deze vormen van indicatie kunnen bovendien uitgebreid zijn met één of meer van de volgende componenten:

 • dagbesteding (intensiteit 1 of 2) / begeleiding groep;
 • vervoer;
 • verpleging en verzorging;
 • huisvesting/wooncomponent.

Woon in Balans is geen gecontracteerde aanbieder van de gemeente Tilburg en het is - in principe - dan ook niet mogelijk om je aan te melden als je een Wmo Zorg in Natura (ZiN) beschikking hebt. In dat geval is Siem de partij die voor jou een geschikte plek moet vinden. Overigens kun je er onder bepaalde voorwaarden ook voor kiezen om je ZiN beschikking in te leveren en over te gaan op zorg inkopen met een pgb. Mocht je meer informatie over de voorwaarden willen ontvangen, dan mag je altijd contact opnemen.

Op dit moment is het ook (nog) niet mogelijk om bij Woon in Balans te wonen als er sprake is van een Wlz-indicatie ZiN. Er wordt achter de schermen echter hard aan gewerkt om dit in de toekomst wel mogelijk te maken. Ook Wlz-indicaties zijn er in verschillende vormen en kunnen aangevuld zijn met verschillende componenten. 

In alle gevallen geldt: als er geen indicatie met een component 'huisvesting (wooncomponent)' in de indicatie zit, moet je bij Woon in Balans een 'eigen bijdrage' betalen. Voor de jaren 2022 en 2023 is de hoogte van de 'eigen bijdrage' vastgesteld op €600 per maand. De 'eigen bijdrage' wordt met klem geen huur genoemd. De 'eigen bijdrage' is een bijdrage in de kosten die Woon in Balans moet maken om voor jou het (feitelijke) wonen te realiseren.

Voor de eigen bijdrage krijgt je:

 • gebruik van een eigen kamer;
 • gebruik van de gemeenschappelijke woonkamer / keuken en de bijbehorende inrichting / stoffering; 
 • gebruik van alle andere gemeenschappelijke ruimtes en de bijbehorende inrichting / stoffering (zoals was- en droogmachine etc.);
 • eten en drinken en alle overige zaken die in een 'huishouden' nodig zijn (zoals schoonmaakmiddelen, wasmiddelen, toiletpapier etc.);
 • internet;
 • en nog veel meer :-)

 
De begeleiding en de zorg die je ontvangt wordt betaald met het geld dat vrijkomt uit de indicatie die je hebt, in welke vorm (of aangevuld met welke component) dit ook mag zijn.