Financiën

Wat heb je nodig om bij Woon in Balans te komen wonen?
Als je bij Woon in Balans wilt komen wonen heb je een geldige indicatie nodig. Dit is in de meeste gevallen een indicatie onder de noemer 'begeleid (beschermd) wonen':

 • dit kan een Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) indicatie pgb (persoonsgebonden budget) zijn;
 • maar vanaf 1 januari 2020 ben je ook welkom als je een Wmo indicatie ZiN (Zorg in Natura) hebt;
 • Woon in Balans biedt ook begeleiding/zorg aan jongeren met een Wmo indicatie Jeugdwet.

Vervolgens zijn er ook nog verschillende vormen/gradaties. Met één van de volgende indicaties kun je bij Woon in Balans komen wonen.

Op basis van pgb:

 • zzp GGZ 3C;
 • zzp GGZ 4C;
 • zzp GGZ 5C.

zzp = zorgzwaartepakket

 
Of op basis van Zorg in Natura (ZiN):

 • ondersteund Wonen 1;
 • ondersteund Wonen 2; 
 • beschermd Wonen.

 
In de basis zal 'individuele begeleiding' de hoofdcomponent van een indicatie zijn. Al deze vormen van indicatie kunnen bovendien uitgebreid zijn met één of meer van de volgende componenten:

 • dagbesteding (intensiteit 1 of 2) / begeleiding groep;
 • vervoer;
 • verpleging en verzorging;
 • huisvesting/wooncomponent.

Het kan ook nog zijn dat je een Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie hebt. Wanneer dit een Wlz-indicatie pgb is kun je in de meeste gevallen ook bij Woon in Balans wonen. Op dit moment is het (nog) niet mogelijk om bij Woon in Balans te wonen als er sprake is van een Wlz-indicatie ZiN. Ook Wlz-indicaties zijn er in verschillende vormen en kunnen aangevuld zijn met verschillende componenten. 

In alle gevallen geldt: als er geen indicatie met een component 'huisvesting (wooncomponent)' in de indicatie zit, moet je bij Woon in Balans een 'eigen bijdrage' betalen. Voor de jaren 2022 en 2023 is de hoogte van de 'eigen bijdrage' vastgesteld op €450 per maand. De 'eigen bijdrage' wordt met klem geen huur genoemd. De 'eigen bijdrage' is een bijdrage in de kosten die Woon in Balans moet maken om voor jou het (feitelijke) wonen te realiseren.

Voor de eigen bijdrage krijgt je:

 • gebruik van een eigen kamer;
 • gebruik van de gemeenschappelijke woonkamer / keuken en de bijbehorende inrichting / stoffering; 
 • gebruik van alle andere gemeenschappelijke ruimtes en de bijbehorende inrichting / stoffering (zoals was- en droogmachine etc.);
 • eten en drinken en alle overige zaken die in een 'huishouden' nodig zijn (zoals schoonmaakmiddelen, wasmiddelen, toiletpapier etc.);
 • internet;
 • en nog veel meer :-)

 
De begeleiding en de zorg die je ontvangt wordt betaald met het geld dat vrijkomt uit de indicatie die je hebt, in welke vorm (of aangevuld met welke component) dit ook mag zijn.