Visie, missie en doelstelling

Bij Woon in Balans is het onze missie om vanuit een kleinschalige, warme en huiselijke omgeving een veilige woonvorm te creëren voor mensen met autisme, die normaal begaafd zijn of een licht verstandelijke beperking hebben.

Het is ons streven om elke cliënt een thuis te bieden waar de focus ligt op zorg en begeleiding, waardoor er een gevoel van balans ontstaat te midden van de alledaagse hectiek. Mensen met autisme ervaren vaak complexiteit in een wereld die als 'normaal' wordt beschouwd. Door hen een plek te bieden waar ze een thuisgevoel kunnen ontwikkelen en ervaren, streven de medewerkers ernaar om een omgeving te creëren waar ze zichzelf kunnen en willen zijn. Volgens onze visie draagt dit aanzienlijk bij aan de mogelijkheid voor cliënten om optimaal te groeien en zich te handhaven op basis van hun opgebouwde vaardigheden.

Onze visie richt zich op de capaciteiten van onze cliënten. Dit stelt elke cliënt in staat om zichzelf te zijn en zich maximaal te ontplooien binnen de eigen vermogens. Onze medewerkers ondersteunen en begeleiden met respect en helpen cliënten om hun weg te vinden in de maatschappij. De medewerkers kijken specifiek naar de mogelijkheden van elke cliënt en gebruiken de competentie methodiek en diverse ontwikkelingsniveaus om individuele begeleidingsplannen op te stellen. Ons doel is om jezelf te zijn en te blijven, met ondersteuning in je dagelijkse routine door toegewijde en gespecialiseerde zorgprofessionals.