Visie, missie en doelstelling

Woon in Balans heeft als missie om vanuit een kleinschalig, warm en huiselijk karakter een veilige, beschermde woonvorm creëren voor mensen met autisme met een normale begaafdheid of een licht verstandelijke beperking.

Woon in Balans wil elke cliënt een thuis geven waarin alles gericht is op de zorg en begeleiding van de cliënt. Hierdoor ontstaat er voor hen balans in de hectiek van alle dag. Mensen met autisme ervaren ‘ons normale’ leven vaak als behoorlijk complex. Door de cliënt een plek te geven waar hij of zij een thuisgevoel kan ontwikkelen en kan ervaren, creëert Woon in Balans een plaats waar zij of hij zichzelf wil en kan zijn. Volgens de visie van Woon in Balans draagt dit voor de cliënten in grote mate bij aan de mogelijkheid om tot een optimale ontwikkeling te komen of om in ieder geval te handhaven van datgene wat zij tot dan toe hebben opgebouwd.

Onze visie is gericht op het vermogen van de cliënten. Door deze visie kan iedere cliënt gewoon zichzelf zijn en zich maximaal ontplooien tot wat in zijn eigen vermogen ligt. Vanuit een respectvolle bejegening ondersteunen en begeleiden de medewerkers van Woon in Balans mensen bij het vinden van hun weg in de samenleving. Woon in Balans kijkt specifiek naar de mogelijkheden van de cliënt en pakt de gesignaleerde hulpvraag aan met de competentie methodiek en het opstellen van begeleidingsplannen in verschillende ontwikkel niveaus. Ben jezelf en blijf jezelf met begeleiding en ondersteuning in je dagelijkse routine door gespecialiseerde en betrokken mensen in de zorg.