Opening eerste woongroep

In mei 2013 weten Gwendolyn en Martijn het dus zeker... De notaris heeft de akte opgemaakt en Woon in Balans zou daadwerkelijk van start gaan. Een zoektocht, in samenwerking met woningbouwvereniging Tiwos, brengt ons bij een tweetal leegstaande schoolwoningen in de Reeshof. Deze schoolwoningen doen voorheen dienst als een viertal klaslokalen in een dependance van een basisschool. Aan de buitenkant zien deze klaslokalen er echter uit alsof het twee 'normaal' geschakelde woningen betreft. Vandaar de naam 'schoolwoningen'. Deze schoolwoningen zijn onderdeel van een 'straatje'. Het geheel betreft geen vier, maar twaalf klaslokalen en aan de buitenkant zijn het geen twee, maar een zestal geschakelde woningen. Er wordt een afsluiting gemaakt tussen de leegstaande ruimtes en de rest van de dependance die op dat moment nog voor een deel door een basisschool en voor een deel voor en door een naschoolse opvang worden gebruikt. Omdat het voormalige klaslokalen -zonder kamerindeling- betreft, zijn de ruimtes uitermate geschikt om naar eigen inzicht in te delen. 

Na het tekenen van het huurcontract, kan de verbouwing (die ook nog eens alleen uit eigen middelen is gefinancierd) van de klaslokalen tot 'wooninitiatief' worden gepland. Er volgt een periode van minder dan zes weken waarin de verbouwing op papier al vorm begon te krijgen, waarin alvast de spullen besteld kunnen worden en waarin de juiste vakmensen benaderd kunnen worden. In de daaropvolgende periode van iets meer dan vier weken is deze verbouwing dan ook daadwerkelijk met behulp vakmensen, maar ook zeker met hulp van familie en vrienden, uitgevoerd.

In de nacht van 31 augustus op 1 september 2013 slapen de eerste cliënten/bewoners in hun nieuwe kamer en is Woon in Balans officieel een feit.