Daar waar de mens centraal staat!

Opening eerste woongroep

In mei 2013 weten Gwendolyn en Martijn het dus zeker... Woon in Balans zou daadwerkelijk van start gaan. Een zoektocht, in samenwerking met woningbouwvereniging Tiwos, brengt ons bij een tweetal leegstaande schoolwoningen in de Reeshof. De leegstaande schoolwoningen doen voorheen dienst als een viertal klaslokalen in een dependance van een basisschool. Aan de buitenkant zien deze klaslokalen er echter uit alsof het twee 'normaal' geschakelde woningen betreft. Vandaar de naam 'schoolwoningen'. Deze schoolwoningen zijn onderdeel van een 'straatje'. Het geheel betreft dan ook geen vier, maar twaalf klaslokalen en aan de buitenkant zijn het geen twee, maar zes geschakelde woningen. Echter, omdat er op dat moment maar twee leegstaan, wordt er een afsluiting gemaakt tussen de leegstaande ruimtes en de rest van de dependance die nog voor een deel door een basisschool en voor een deel voor en door een naschoolse opvang worden gebruikt. Omdat het voormalige klaslokalen -zonder kamerindeling- betreft, zijn deze ruimtes uitermate geschikt om naar eigen inzicht in te delen. 

Na het tekenen van het huurcontract, kan de verbouwing (die ook nog eens alleen uit eigen middelen is gefinancierd) van de klaslokalen tot 'wooninitiatief' worden gepland. Er volgt een periode van minder dan zes weken waarin de juiste vakmensen benaderd kunnen worden, waarin de verbouwing op papier al vorm begon te krijgen en waarin alvast de spullen besteld kunnen worden. In de daaropvolgende periode van iets meer dan vier weken is deze verbouwing dan ook daadwerkelijk met behulp vakmensen, maar ook zeker met hulp van familie en vrienden, uitgevoerd.

In de nacht van 31 augustus op 1 september slapen de eerste cliënten/bewoners in hun nieuwe kamer en is Woon in Balans officieel een feit.