Opening vierde woongroep

Na de opening van de derde woongroep in januari 2016, richt Woon in Balans zich vooral de inhoud van de zorg en de bijbehorende interne processen. De kwaliteit van de zorg staat immers voorop! Om samen met één werknemer en een stagiaire één woongroep met zes cliënten in goede banen leiden, is even heel wat anders als samen met een team van twaalf werknemers en wisselend twee of drie stagiaires drie woongroepen met achttien cliënten in goede banen leiden. Bovendien zijn we ondertussen ook aan een aantal cliënten ambulante begeleiding gaan bieden. Echter, de wachtlijst groeit, maar onze ruimte is op. Letterlijk! Want hoewel we het inmiddels echt wel aan durven om meer cliënten te begeleiden is het voor ons ontzettend belangrijk dat we onze visie en missie niet uit het oog willen verliezen en wij onze belangrijkste speerpunten als kleinschaligheid, betrokkenheid, huiselijkheid en warmte ten alle tijden willen behouden. Dus als we dan per stom toeval de mogelijkheid krijgen om een huis net om de hoek te huren, kunnen we ook weer eens wat doen aan de stijgende vraag naar onze manier van zorgverlenen en kunnen we bovendien onze bestaande wachtlijst bijna in één keer wegwerken. Eind augustus 2018 krijgen we de sleutel van de nieuwe woning en gelukkig hoeft er deze keer bijna niets verbouwd te worden. Het verven van de muren in combinatie met het inrichten van de algemene ruimtes is deze keer voldoende om snel met een vierde woongroep te starten.

De opening van de vierde woongroep vindt plaats op 1 oktober 2018!