Opening vierde woongroep

Na de opening van de derde woongroep in januari 2016, focust Woon in Balans zich voornamelijk op zorginhoud en de interne processen, omdat de kwaliteit van de zorg altijd voorop staat! De dynamiek van het begeleiden van één woongroep met zes cliënten, samen met slechts één werknemer en een stagiaire, verschilt enorm van het leiden van drie woongroepen met in totaal achttien cliënten, ondersteund door een team van twaalf werknemers en wisselend twee of drie stagiaires. Tegelijkertijd zijn we gestart met het bieden van ambulante begeleiding aan een aantal cliënten in hun eigen thuisomgeving. Bovendien groeit de wachtlijst gestaag, terwijl onze ruimte beperkt is. Letterlijk! Hoewel we nu meer cliënten zouden kunnen begeleiden, is het voor ons van groot belang om onze visie en missie te handhaven en de belangrijkste principes van kleinschaligheid, betrokkenheid, huiselijkheid en warmte te behouden.

Toen zich onverwachts de kans voordeed om een huis vlakbij te huren, zagen we de mogelijkheid om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar onze zorgaanpak en vrijwel meteen onze bestaande wachtlijst weg te werken. Eind augustus 2018 kregen we de sleutel van het nieuwe huis en gelukkig hoefde er deze keer bijna niets verbouwd te worden. Het schilderen van de muren en het inrichten van de algemene ruimtes waren voldoende om snel te starten met een vierde woongroep.

Op 1 oktober 2018 opende de vierde woongroep haar deuren!