Woon in Balans verkrijgt ISO 9001:2015 certificaat

Met groot genoegen delen wij mee dat Woon in Balans op 4 december het ISO 9001:2015 certificaat heeft behaald voor het specifieke toepassingsgebied: "het bieden van woonbegeleiding, ambulante begeleiding en dagbesteding voor cliënten vanaf 18 jaar". Deze mijlpaal bekrachtigt onze toewijding aan kwaliteit en klanttevredenheid. Gedurende de verschillende audits, met de laatste op 4 december, zijn er na de initiële interne audit enkele kleine op- en aanmerkingen geconstateerd. Echter, na de daaropvolgende fase 1 en fase 2 assessments zijn er geen enkele op- of aanmerkingen meer gevonden. Dit benadrukt niet alleen onze vastberadenheid om te voldoen aan de hoogste normen van kwaliteitsmanagement, maar onderstreept ook de doeltreffendheid van onze processen en systemen.

Het toekennen van het ISO 9001:2015 certificaat erkent de inspanningen van het volledige Woon in Balans-team om consistente en hoogwaardige diensten te leveren aan onze cliënten. Tijdens het certificeringsproces zijn er geen tekortkomingen of zelfs maar verbeterpunten vastgesteld, wat getuigt van de doeltreffendheid van ons kwaliteitsmanagementsysteem.

Dit succes is het resultaat van een collectieve toewijding om onze processen voortdurend te verbeteren en te optimaliseren. We zijn vastbesloten om deze hoge standaard te handhaven en blijven streven naar excellentie in alles wat we doen. Het ISO 9001:2015 certificaat vertegenwoordigt niet slechts een certificering; het is onze belofte aan cliënten om consistent betrouwbare en hoogwaardige diensten te leveren.

We willen onze medewerkers bedanken voor hun toewijding en inzet, evenals onze cliënten voor het vertrouwen dat zij in Woon in Balans stellen. Gezamenlijk bouwen we aan een toekomst waarin kwaliteit centraal staat.