Update: 01-06-2021 Woon in Balans en het coronavirus

Na eerdere berichtgeving begin maart 2020 en op 12 maart 2020, met vervolgens updates op 15 en 16 maart en 01 september 2020, 06 oktober 2020 en de laatste update op 11 november 2020, lijkt het er nu eindelijk op dat het Coronavirus op zijn retour is. De eerste echte versoepelingen met betrekking tot de strenge maatregelen die de afgelopen maanden golden zijn inmiddels van kracht en verdere versoepelingen zijn in aantocht. Echter, het coronavirus is niet weg!

Zelfs nu de bewoners allemaal zijn gevaccineerd (Pfizer) en ook de medewerkers - voor wie wil(de) - bezig zijn gevaccineerd te worden of dat al volledig zijn, blijven we alert. Bij Woon in Balans namen - en nemen we dus nog steeds - alle berichtgeving over het coronavirus zeer serieus. 

Niet voor niets hebben we de afgelopen periode op meerdere vlakken meerdere voorbereidingen en voorzorgsmaatregelen getroffen om te kunnen anticiperen op eventuele gebeurtenissen en/of maatregelen (die buiten onze invloed liggen). Desondanks vragen wij iedereen die dit leest 'nuchter' en 'kritisch' te blijven en oog te houden voor de realiteit. Echter, we willen ook iedereen vragen zich er van bewust te zijn dat het Coronavirus nog steeds niet weg is, zelfs nu er een vaccin is en de vaccinatie op gang is gekomen.

Van maatregelen, richtlijnen en adviezen aanscherpen tot een intelligente lockdown, naar versoepelen en weer opnieuw aanscherpen. Het zorgt allemaal voor verwarring, zoals de vraag: ‘wel of niet dragen van een mondneusmasker?' Bij Woon in Balans snappen we die verwarring! 

Overigens snappen we ook dat het voor zowel landelijke als regionale beleidsbepalers ontzettend lastig is om een goed advies of goede maatregel te geven door alles wat er gebeurt in de samenleving. 

Het gegeven dat iedereen 'er klaar mee lijkt te zijn' helpt namelijk niet bij het maken van eenduidig beleid.  

Even voor alle mensen die het coronavirus niet zo serieus meer lijken te nemen en alle adviezen en maatregelen en richtlijnen in de wind slaan. Het Coronavirus is er nog steeds. Het maakt nog steeds mensen ernstig ziek en sterker nog, er zijn mensen die het coronavirus hebben (gehad) waardoor zij (wellicht) voor de rest van hun leven blijvende schade aan onder andere hart en longen zullen houden én er gaan nog steeds mensen dood aan Covid19. 

Feit is in ieder geval dat er vooralsnog geen vaccin of zelf maar een adequate behandeling is tegen dit virus. Je hoeft er niet persé zelf ziek van te worden om iemand anders te besmetten. Iemand anders die daar vervolgens wel ontzettend ziek van kan worden of er zelfs aan dood kan gaan.  

Bij Woon in Balans verwachten we dat medewerkers, bewoners en eventuele bezoekers de inmiddels bekende hygiëneregels en overige maatregelen en richtlijnen in acht nemen. Zoals regelmatig handen wassen, papieren zakdoekjes gebruiken, in de elleboog hoesten en/of niezen, etc. Daar bovenop is het belangrijk om je gezonde boerenverstand te gebruiken en dan niet alleen op het werk of buitenshuis. Het is voor de (mede)bewoners, collega’s en überhaupt iedereen om je heen ontzettend belangrijk om overal waar je ook bent, alert te zijn op de inmiddels welbekende adviezen, maatregelen en richtlijnen en daar naar te handelen.

Bij Woon in Balans hanteren we naast de hygiëneregels en alle andere adviezen en richtlijnen: als medewerkers gerelateerde klachten hebben, blijven zij thuis. Als bewoners klachten hebben, dan gaan zij in thuisquarantaine op hun slaapkamer (zoals dat in een gezinssitautie ook hoort te gaan). In alle gevallen zal er getest worden.  

Bij Woon in Balans zijn we de eerste golf van de coronacrisis goed doorgekomen en zijn er geen besmettingen geweest. Dat is voor een groot deel te danken aan de inzet en het handelen van zowel medewerkers, als bewoners en eventuele bezoekers. Echter, behaalde resultaten in het verleden bieden helaas geen garantie voor de toekomst. Wat betekent dat er natuurlijk geen garantie is dat medewerkers en bewoners van en bij Woon in Balans ook een volgende golf weer 'ongeschonden' door zullen komen. 

Terugkomend op de reden van deze lap tekst. Het wel of niet dragen van een mondneusmasker! Medewerkers zijn vrij deze te gebruiken, maar het is geen verplichting. Datzelfde geldt voor bewoners en bezoekers -ervan uitgaande dat bezoekers niet komen als zij klachten hebben-. Medewerkers, bewoners en eventuele bezoekers zullen als dat nodig en/of wenselijk is gebruik kunnen maken van verschillende soorten van mondneusmaskers die door Woon in Balans ter beschikking gesteld worden. Er zijn wegwerp mondneusmaskers, plastic (herbruikbare) mondneusmaskers (waarbij de mond zichtbaar blijft) en er zijn uitwasbare mondneusmaskers in ruime mate op voorraad. 

Het dragen van een mondneusmasker wordt wel verplicht in het volgende geval. Lees dan vooral: gebruik uit voorzorg via de volgende link (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/professionals/buiten-ziekenhuis/mondkapjes-zorgmedewerkers)

Wanneer iemand besluit om een mondneusmasker te gebruiken, raden we ten zeerste aan de video (https://vimeo.com/403728699) te bekijken waarin het juiste gebruik van zo'n masker wordt uitgelegd. 

Verder willen we nog verwijzen naar een overzicht vanuit de rijksoverheid dat het dragen van een mondneusmasker voor medewerkers van Woon in Balans geen verplichting is.... tenzij! 
Kijk op: (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/05/19/factsheet-wanneer-is-welk-persoonlijk-beschermingsmiddel-nodig-in-de-zorg) voor meer informatie. Download de pdf en lees na openen in de tabel: Handelingscategorie 6 - WMO ondersteuning. 

Een geweldig verhaal over hoe serieus wij het coronavirus nemen is natuurlijk mooi, maar wat zijn binnen Woon in balans -behalve de regels rondom het wel of niet dragen van een mondneusmasker- de regels, adviezen en voorschriften etc. met betrekking tot het coronavirus:

En behalve wat we bij niet doen, is het minstens zo belangrijk te communiceren wat we wel doen. 

Intern is dan ook in maart 2020 al een memo opgesteld waarvan de strekking in onderstaande tekst in grote lijnen overeenkomt. De zorg en de begeleiding moest de afgelopen maanden -en moet uiteraard nog steeds- namelijk gewoon doorgaan en dat vergt nogal wat inzet en aanpassingsvermogen van zowel medewerkers als bewoners!

Kortom, wat heeft het coronavirus voor gevolgen op het werk, maar dus ook, wat heeft het voor gevolgen in de privésfeer?

 • Wat heeft het coronavirus voor gevolgen voor cliënten/bewoners?
 • Maar ook, wat heeft Covid19 voor gevolgen voor medewerkers en collega’s? 
 • Wat mag er van cliënten/bewoners verwacht worden en wat moeten zij doen?
 • Maar ook, wat mag er van medewerkers en collega’s verwacht worden en wat moeten zij doen?

Overal waar onderstaande tekst (alleen) betrekking heeft op de ‘cliënt/bewoner’, kan men ook medewerker/collega invullen en de inhoud vertalen naar de context van de eigen situatie (in eventueel de privésfeer). 

Voor elke cliënt/bewoner of medewerker/collega geldt dat we heel veel regels, adviezen, protocollen, voorschriften etc. etc. kunnen vastleggen op basis van wat al bekend is en/of bekend gemaakt is of nog wordt. Aan de andere kant geldt dat als diezelfde cliënt/bewoner of medewerker/collega al deze regels, adviezen, protocollen, voorschriften etc. etc. niet naleeft, er een soort van schijnveiligheid wordt gecreëerd waardoor je als gevolg daarvan cliënten/bewoners én jouw collega medewerkers blootstelt aan de gevaren van een besmetting. 

Denk dus niet: men moet maar zorgen voor een lijstje met adviezen, protocollen, voorschriften, regels etc. en daarmee is een veilige omgeving gecreëerd en is vervolgens alles geregeld. Want op welke plek dan ook, iedereen maakt er deel van uit om de regels, adviezen, protocollen en voorschriften etc. tot een succes te laten zijn. 

Bovendien en waarschijnlijk ten overvloede: gebruik je gezonde verstand en denk na over wat het gevolg kan zijn van een actie die je zelf of een ander onderneemt! 

Wat zijn dan die regels, adviezen, protocollen en voorschriften etc.?

Alles nog maar eens op een rij:

Algemene adviezen, protocollen, regels en voorschriften vanuit het RIVM en de GGD

Waarbij onderstaande een selectie is van wat bij Woon in Balans zeker van toepassing is:

 • Geen handen schudden en/of ander lichamelijk contact maken;
 • Houd hygiëneregels in acht, dus onder andere regelmatig goed de handen wassen;
 • Bewaar anderhalve (1,5) meter afstand tot elkaar;
 • Heb je ziekteverschijnselen, dan blijf je thuis;
 • Hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog;
 • Papieren zakdoekjes gebruiken;
 • Je gaat niet in groepen/groepjes naar buiten en niet in groepen/groepjes een winkel binnen;
 • Maximaal drie (3) buitenstaanders en/of medewerkers binnen één huishouding*.

*) onder huishouding wordt bij Woon in Balans verstaan, de vaste samenstelling van bewoners op een woongroep of de inmiddels vaste samenstelling van een groep op de dagbesteding. 

Wat hebben deze algemene adviezen, regels, protocollen en voorschriften etc. voor gevolgen op de woongroepen, tussen medewerkers en/of cliënten/bewoners en in de privésfeer van een cliënt op zijn eigen kamer of bij een medewerker/collega in zijn of haar thuissituatie?

 • Wanneer een cliënt/bewoner en/of medewerker/collega en/of (een) andere buitenstaander(s) van buitenshuis in de ruimte van een woongroep of in de ruimte van de dagbesteding naar binnen komt, moetende handen gewassen worden volgens het voorgeschreven protocol; 
 • Ook in de huizen van de woongroepen en in de ruimte van de dagbesteding bewaar je een gepaste** afstand tot elkaar. Met andere woorden: zorg voor een gepasteafstand tussen medewerker en cliënt/bewoner, maar let ook op een gepasteafstand tussen medewerkers onderling en cliënten/bewoners onderling. Wijs elkaar erop als dat nodig is!;
 • Er mogen maximaal drie (3) medewerkers en/of andere buitenstaanders in een huis van één (1) woongroep of in de ruimte van de dagbestedingtegelijk binnen zijn naast de gebruikelijke huishouding, tenzij een (nood)situatie daarom vraagt; 
 • Het is tot nader bericht niet (meer) mogelijk om met meerdere medewerkers/cliënten tegelijk (leuke) activiteiten te ondernemen buiten de deur. Wanneer een cliënt/bewoner iets van buiten de deur nodig heeft en dat niet zelfstandig kan, dan neemt de begeleiding met het over. Het gaat hierbij om de voorziening in eerste levensbehoeften. Denk hierbij aan boodschappen doen, medicatie halen, etc. 

Als een cliënt/bewoner normaal gesproken alleen zijn/haar boodschappen doet en hij of zij vertoont geen ziekteverschijnsel, dan kan die cliënt/bewoner dat nu dus nog steeds alleen en zelf;

 • Tijdens het avondeten waarbij er zes of meer personen aan de gebruikelijke (vaste) tafel zitten is ook de gepaste afstand eigenlijk niet mogelijk. Wanneer gewenst is het mogelijk om de afstand te spreiden door gebruik te maken van de gehele ruimte in de woonkamer/keuken en dus ook gebruik te maken van de bank. Dit is overigens geen verplichting indien iedereen, inclusief de medewerker/collega(s) die op dat moment aanwezig is/zijn, dit geen probleem vind(t)(en). Indien één (1) van de aanwezige toch van mening is dat er ‘extra’ gepaste afstand genomen dient te worden, wordt daar door iedereen gehoor aan gegeven; 
 • Een cliënt/bewoner mag (ook als deze geen ziekteverschijnsel heeft) ervoor kiezen om (alleen tijdens deze uitzonderlijke periode) op zijn/haar kamer te eten;
 • Een cliënt/bewoner is geen ‘gevangene’ en mag gewoon familie/buitenstaanders bezoeken en ontvangen. Echter, er mag bij dat bezoek (afleggen én ontvangen) geen sprake zijn van een risico. De medewerker neemt dan ook vooraf contact op met de familie/buitenstaander en bespreekt en beoordeelt met hen de situatie. 

De hiervoor genoemde regels, protocollen, voorschriften en adviezen etc. etc. lopen gelijk met de door het RIVM en de GGD (en de overheid) gestelde termijnen. Concreet wil dit zeggen dat strikte naleving van bovenstaande vooralsnog geldt tot nader order, waarna misschien daarna een en ander kan worden versoepeld. Bovendien kan Woon in Balans zich het recht voorbehouden naar aanleiding van ontwikkelingen een en ander op het gebied van maatregelen op en/of af te schalen. Het coronavirus houdt zich namelijk niet aan een datum die door ons als mensen gesteld is.

**) anderhalve meter afstand bewaren zal in de beschikbare ruimte van een huis niet altijd mogelijk zijn, dus vandaar gepaste afstand

Medewerkers hebben verder extra tips meegekregen met betrekking tot de omgang met bewoners

Uitgangspunt daarbij is: er moet ten alle tijden oog blijven voor het behoud van de dagelijkse structuur en het welzijn van de cliënten/bewoners van Woon in Balans. Het betreft niet voor niets een doelgroep die beschermd en begeleid woont. Alle bovenstaande adviezen, voorschriften en regels dienen dan ook te worden toegepast op basis van maatwerk. De cliënten/bewoners van Woon in Balans hebben weliswaar (bijna) allemaal de stempel ASS, maar dat wil niet zeggen dat alle cliënten/bewoners hetzelfde zijn en dat elke situatie met dezelfde aanpak volstaat.

Tot slot: om bovenstaande überhaupt voor elkaar te krijgen is de aanwezigheid van medewerkers van essentieel belang. Het welzijn van medewerkers mag dan ook om die reden niet uit het oog worden verloren. Sterker nog: in eventuele maatwerkconstructies dient hier zeer zeker rekening mee gehouden te worden. 

 

Hoe zat het ook alweer vanaf het eerste begin eind februari 2020? Op 16 maart 2020 ging de samenleving deels 'op slot' zodat Nederland (en de wereld) gecontroleerd aan het Coronavirus kon worden blootgesteld om deze uiteindelijk te kunnen beheersen. Althans dat was de bedoelding. Naar aanleiding van de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus daarvoor al, hadden ook wij in ieder geval onze voorzorgsmaatregelen aangescherpt. De toespraak van minister-president Rutte op 16 maart 2020 sterkte ons in onze opvatting dat door ons genomen maatregelen en protocollen aansloten bij wat er van ons verwacht mocht worden. De zorg en de begeleiding voor en van onze cliënten/bewoners ging uiteraard gewoon door. Onze primaire focus lag op dat moment op het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van onze cliënten/bewoners en onze medewerkers. Omdat wij onze bewoners/cliënten, onze medewerkers, maar ook buitenstaanders niet onnodig bloot wilde stellen aan een eventuele besmetting van buitenaf, maar ook zelf geen besmetting van het coronavirus wilde overbrengen, hadden we er bij Woon in Balans al voor gekozen om uit voorzorg de (sociale) omgang met anderen buiten Woon in Balans nog verder te beperken. De beperking gold voor een periode van in ieder geval 2 weken, maar zou uiteindelijk zelfs tot 1 juli 2020 duren. Hoewel we er ook alert op zouden blijven dat als de situatie daarom zou vragen -door tussentijds goed het nieuws en alle ontwikkelingen rondom het coronavirus te monitoren- maatregelen en/of beperkingen op- en/of afgeschaald konden worden. In de praktijk betekende dit voor de cliënten/bewoners dat zij in de twee daaropvolgende maanden niet meer door medewerkers vergezeld konden worden in het geval van afspraken (zoals een routinematige controle) bij een (huis)arts, tandarts, fysiotherapie, etc. buiten Woon in Balans. Uiteraard werden cliënten/bewoners wel vergezeld in het geval van echte en directe nood(zaak) of spoed. Ook wanneer er afspraken van bezoeken door buitenstaanders aan cliënten/bewoners gepland stonden bij Woon in Balans zelf, zouden de medewerkers de noodzaak van deze bezoeken moeten beoordelen en deze afspraken desnoods moeten verzetten naar een later moment.  

Op dat moment bereikte ons namelijk langs alle kanten berichten dat mensen zich nu toch echt zorgen begonnen te maken en dat begrepen wij. Wij begrepen dat heel goed zelfs!

Toch hoopte we ook dat iedereen zou proberen positief te blijven en te blijven relativeren. Daarom vroegen we ook even aandacht voor de volgende (aantoonbare en voorhanden) cijfers zodat alles misschien weer een beetje in perspectief kwam te staan: 
 

De normale griep wereldwijd en in Nederland:
Wereldwijd wordt jaarlijks 5 tot 10 procent van de populatie geïnfecteerd met influenza. Bij kinderen is dat percentage nog hoger, namelijk 20 tot 30%. Hiervan vertoont de meerderheid geen ernstig ziektebeeld of verloopt de ziekte zelfs a-symptomatisch. Toch veroorzaakt de griep jaarlijks 3 tot 5 miljoen ernstige zieken en leidt dat (door berekening van het oversterftecijfer) tot wel 250.000 tot 500.000 doden.

Elk jaar krijgen ongeveer 820.000 Nederlanders griep. Tijdens een gemiddelde griepepidemie in de winter gaan er in Nederland 250 tot 2.000 personen direct aan de griep of aan de gevolgen ervan dood. Slachtoffers vallen vooral in de risicogroepen zoals ouderen (circa 90% van de sterfgevallen is 65 jaar of ouder) of personen met een chronische aandoening. In de periode van 2008 tot en met 2018 is er een geleidelijke toename zichtbaar in het jaarlijkse aantal doden tijdens de griepperiode. In het eerste kwartaal van 2018 was de griepsterfte zelfs uitzonderlijk hoog in Nederland. Het RIVM schatte de oversterfte op 9444 gevallen, de hoogste oversterfte ooit gemeten.

Nu even de cijfers over het coronavirus in Nederland: in Nederland zijn op dit moment 1135 mensen positief getest. 20 mensen zijn inmiddels aan het virus overleden.

Wat schreven wij eerder met betrekking tot het coronavirus
Onderstaande is gebaseerd op richtlijnen en adviezen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en Arboned (arbodienst van Woon in Balans) met betrekking tot het coronavirus. 

Het coronavirus is vastgesteld in Nederland. Woon in Balans vindt het belangrijk om met een gezond verstand om te gaan met alle richtlijnen en adviezen die er tot nu toe circuleren in Nederland en daarbuiten. Omdat Woon in Balans het belangrijk vindt dat we voorbereid zijn op de mogelijke gevolgen voor onze medewerkers én de mogelijke gevolgen voor onze bewoners, conformeert Woon in Balans zich in grote lijnen en voor zover van toepassing, aan wat het RIVM, de GGD en Arboned hierover publiceren. 

In de praktijk betekent dat in dit geval dat alle cliënten/bewoners van Woon in Balans er door alle medewekers van Woon in Balans op gewezen worden dat het echt ontzettend belangrijk is om zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM en de GGD, wat inhoudt dat: 

 • bewoners de (sociale) omgang met anderen dienen te beperken en dat zij zich niet naar evenementen of feestjes begeven en/of zich in groepen (buiten Woon in Balans) ophouden;
 • de richtlijnen omtrent evenementen, feestjes en/of het zich ophouden in groepen (buiten Woon in Balans) natuurlijk ook gelden voor alle medewerkers van Woon in Balans;
 • ook het aangaan van nieuwe contacten buiten de huishouding en/of Woon in Balans de bewoners en medewerkers in deze fase ten zeerste afgeraden wordt.  

Daarnaast heeft Woon in Balans een aantal andere voorbereidingen getroffen die in geval van (uiterste) nood, zoals in gevallen van (extreme) schaarste van levensmiddelen en/of medicatie of zelfs na (tijdelijke) sluiting van winkels en/of overige essentiele organisaties, de continuïteit van zorg voor een periode van in ieder geval twee weken kunnen waarborgen. 

Een uitgebreide versie staat hieronder te lezen:

Het aantal besmettingen met het coronavirus (COVID-19) neemt toe in Nederland. De richtlijnen en geboden informatie van het RIVM, de GGD en overige betrouwbare bronnen zijn leidend. Aanvullend daarop heeft ArboNed een werkgeversadvies opgesteld gericht op de werksituatie. Dit werkgeversadvies dient als hulpmiddel om werkend Nederland gezond en veilig aan het werk te houden en de medische en maatschappelijke gevolgen van de huidige corona-uitbraak te beperken. Bij Woon in Balans vindt er bij het volgen van deze adviezen en protocollen tevens een preventieve en positieve wisselwerking plaats tussen de medewerkers en bewoners en vice versa. De praktische handvatten helpen bij het opzetten van een bedrijfs- en zorgcontinuïteitsplan inclusief risicoprofiel en bij het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen.

Op deze pagina: https://www.arboned.nl/coronavirus vindt u het werkgeversadvies en alle actuele informatie omtrent de gevolgen van het coronavirus voor werkgevers op een rij. 

Medewerkers en bewoners van Woon in Balans volgen in ieder geval het door het RIVM en de GGD beschreven advies om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:
Praktische handvatten en de belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn:

 • regelmatig handen wassen
 • hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog
 • papieren zakdoekjes gebruiken
 • geen handen schudden

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Symptomen nieuw coronavirus
Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen.

Besmettelijkheid
De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt. 

Nederland
Het is mogelijk dat het virus vaker in Nederland bij een persoon wordt aangetoond. Bij patiënten in Nederland met het virus zal nauwkeurig in kaart gebracht worden met wie deze patiënt contact heeft gehad. De GGD zal alle contacten monitoren om de kans op verspreiding van de ziekte zo klein mogelijk te houden.

Voorbereiding
Nederlandse infectieziekteartsen worden door het RIVM geïnformeerd over de laatste stand van zaken en de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Verder testen laboratoria in heel Nederland patiënten waarbij het vermoeden bestaat dat zij het virus zouden kunnen hebben. Deze test kan alleen door de GGD of een ziekenhuis worden aangevraagd. Alle GGD’en en ziekenhuizen zijn op de hoogte van de protocollen hoe je met een patiënt moet omgaan en welke maatregelen genomen moeten worden.

Contact met de huisarts
Heb je koorts (meer dan 38⁰ Celsius) én luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) én heb je contact gehad met een patiënt met het coronavirus óf ben je de afgelopen 14 dagen in een van de volgende gebieden geweest:

 • China (inclusief: Macau en Hongkong)
 • Singapore
 • Zuid-Korea
 • Iran
 • De Noord-Italiaanse provincies: Lombardije, Veneto, Emiglia Romagna, Piëmonte, Aosta-vallei, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië en Ligurië

Neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

Ben je in één van deze gebieden geweest én heb je alleen verkoudheidsklachten of verhoging, blijf dan thuis en zorg dat je zo min mogelijk contact met anderen hebt. Dit kunnen namelijk de eerste klachten zijn van COVID-19, maar het kan ook een verkoudheid zijn. Het is niet nodig om de huisarts te bellen. Worden de klachten erger en krijg je koorts en luchtwegklachten (hoesten en benauwd), bel dan de huisarts.

Met betrekking tot de zorgcontinuïteit neemt Woon in Balans de volgende voorzorgsmaatregelen: 

 • zonder verkoudheidsklachten of klachten van een luchtweginfectie kunnen de medewerkers gewoon aan het werk. Zij dienen hun gezondheidssituatie gedurende twee weken nauwgezet te controleren (klachten, koorts);
 • het heeft geen zin om medewerkers die geen klachten hebben, te testen op het coronavirus; 
 • als deze medewerkers ook maar de geringste verkoudheidsklachten of klachten van een luchtweginfectie krijgen, moeten zij thuisblijven en direct contact opnemen met de bedrijfsarts. Vanaf dit moment moeten zij de sociale omgang met anderen beperken, liefst geen enkel nieuw contact buiten het huishouden aangaan, en absoluut groepen zoals bijv. het bezoeken van feestjes, vermijden; 
 • de bedrijfsarts moet vaststellen (desgewenst in overleg met ziekenhuis-responseteam) of de medewerker behoort tot de groep kritische medewerkers. Indien dat het geval is, wordt na tenminste twee dagen klachten, een coronavirus test uitgevoerd*). Indien negatief dan kan de medewerker gewoon weer aan het werk. De bedrijfsarts volgt het ziektebeeld en besluit zo nodig anders over de werkinzet;
 • behoort de medewerker niet tot de groep kritische medewerkers, dan blijft hij/zij thuis tot één dag nadat de klachten voorbij zijn. De bedrijfsarts volgt het ziektebeeld en besluit zo nodig anders over de werkinzet;
 • bij elke progressie van de klachten van bovenstaande medewerkers (kritische of niet-kritische) in de eerste twee weken na terugkomst c.q. blootstelling, tot hoesten, koorts en/of benauwdheid, moet medewerker direct telefonisch contact opnemen met de huisarts om te beoordelen of een bemonstering ten behoeve van een test op het nieuwe coronavirus geïndiceerd is. Tevens wordt de bedrijfsarts verwittigd van de verandering in gezondheidssituatie;
 • een voorraad (geconserveerd) eten/drinken en medicatie voor een periode van tenminste twee weken.

*) Afhankelijk van de situatie kunnen ziekenhuizen kiezen voor een afwijkend beleid, bijv. wanneer de capaciteit van de lokale zorg te zeer onder druk komt door personen met milde klachten direct naar huis te sturen. Indien medewerkers luchtwegklachten krijgen zonder koorts, benauwdheid of algemeen ziekzijn kan ervoor gekozen worden de medewerker door te laten werken en te testen op infectie door het nieuwe coronavirus. Het beleid wordt daarna vormgegeven conform bovenstaande.